Aankondiging Week tegen Kindermishandeling

Eén week per jaar staan we in Nederland stil bij een verschrikkelijk leed: lichamelijke en fysieke kindermishandeling. Wat kunnen we met zijn allen doen om die problematiek te verminderen? Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs vangt jeugdigen die het nodig hebben op en helpt hen om weer de regie over hun eigen bestaan te grijpen. In de Week tegen Kindermishandeling neemt Horizon het voortouw en organiseert een workshop over de aanpak van kindermishandeling, om samen met vakgenoten en geinteresseerden kennis over deze problematiek te delen.

Buzz creëren

Twee weken voor de workshop hielp RedFactor Horizon bij het creëren van extra buzz rondom de workshop. Ik dook in de materie en interviewde Rotterdamse kinderombudsman Anne Mieke Zwaneveld over haar visie op de aanpak van kindermishandeling. Zij lichtte tevens een tipje van de sluier op wat wij van haar konden verwachten tijdens de workshop. Ook ging ik op pad om de pedagogisch medewerkers van locatie Roffa te interviewen. Locatie Roffa is een onderdeel van Horizon waar meiden die slachtoffer zijn, of dreigen te worden, van loverboys worden opgevangen. Ze vertellen me dat kindermishandeling, zowel fysiek als geestelijk, een oorzaak kan zijn voor het in handen vallen van loverboys. Ze pleiten dan ook voor vroege signalering in de omgeving van kwetsbare meiden.

De artikelen worden via verschillende online kanalen verspreid en mede dankzij de buzz zit de workshop (op een paar afmeldingen na) tjokvol.

Wil je de artikelen teruglezen? Dat kan.
Interview kinderombudsman Anne Mieke Zwaneveld
Interview pedagogisch medewerkers locatie Roffa

Delen: Week tegen Kindermishandeling, Horizon